U Cafe and the River Hoai

Bạn ơi! Cùng U Cafe tham gia chương trình khảo sát mẫu nước và tìm hiểu nguồn nước bạn đang dùng có an toàn hay không vào thứ 7 tuần này nhé!

U Cafe Hoi An đã thực hiện nhiều khảo sát nguồn nước ở hệ thống xử lý sinh học ở U Cafe Hội An và sông Hoài năm 2011. Những khảo sát này là một phần quan trọng của dự án xã hội bền vững  U Cafe mang tính cam kết với cộng đồng Hội An, Quảng Nam và Việt Nam. Những hồ nước ở U Cafe là nước được xử lý theo hệ thống xử lý bằng phương pháp vi sinh trong U Cafe. Những khảo sát thường xuyên trong vòng hơn 3 năm đã chứng minh tính hiệu quả của công trình nghiên cứu này.

Chương trình khảo sát sẽ đươc mở rộng trong năm nay, bao gồm luôn sông Thu Bồn và các giếng nước ở Hội An. Khảo sát chất lượng nước sẽ được thực hiện thường xuyên 2 tháng 1 lần từ tháng 04/2015 đến tháng 03/2016. Người dân và sinh viên quan tâm đến môi trường và nước sạch sẽ có cơ hội tham gia kiểm tra mẫu nước. Kết quả tổng hợp từ chương trình khảo sát sẽ được chia sẻ với cộng đồng khu vực Hội An và sẽ là nền tảng thông tin cho những chương trình về môi trường trong tương lai.

Người dân địa phương, người nước ngoài sống tại địa phương, sinh viên học sinh, các cán bộ viên chức Hội An có quan tâm đến môi trường Hội An đều được hoan nghênh tham gia chương trình khảo sát chất lượng nguồn nước. Danh sách tham gia giới hạn dưới 30 thành viên sẽ được ưu tiên cho người cam kết tham gia 2 lần hội thảo và 5 lần trong 1 năm dự như sau:

Ngày 1: 13.30  Thứ 7, 18/04/2015

Giới thiệu về dự án và bộ dụng cụ thử mẫu nước

Chuyên gia: PGS. Keiko Hirota, Gifu Academy of Forest Science and Culture

Ngày 2: 8.30am. Chủ nhật, 19/04/2015

Thực hành khảo sát và thử kiểm tra chất lượng mẫu nước, bắt đầu từ U Cafe Hội An.

Các hoạt động tiếp theo:

Năm lần kiểm tra tiếp theo sẽ được tổ chức theo kế hoạch sau, tùy vào thời tiết có thể tiến hành vào tuần sau đó:

Năm 2015: 09/05, 11/07; 12/09; 14/11

Năm 2016: 09/01

Kết quả khảo sát và kiểm tra sẽ được tổng hợp và phân tích dự kiến vào ngày 27 tháng 02 năm 2016. U Cafe Hoi An sẽ tổ chức buổi hội thảo tổng kết và công bố kết quả và cùng nhau thảo luận về kế hoạch tương lai tiếp theo của dự án.

—–

Các chỉ tiêu trong nước cần được khảo sát:

BOD Nhu cầu oxy hóa chất hữu cơ

COD Nhu cầu oxy hóa chất vô cơ

COD-D Nhu cầu oxy hóa chất vô cơ tập trung

PO4 Phosphoric acid low concentration – Nồng độ phốt phát PO4-CPhosphoric acid high concentration  – Nông độ phốt phát đậm đặc

PO4-D Phosphoric acid low concentration – Nồng độ phốt phát pha loãng

TN-I Total nitrogen – nito tổng hợp

NH4-C Drainage of ammonium

NO3 Nitrate, nitrate nitrogen – Nitrat

Advertisements