Cùng hc Tiếng Nht  vi Người Nht

Lớp Tiếng Nhật Cơ bản

 Hàng ngày từ:

08:30 – 10:30, hay  18:00 – 20:00

Học phí:  80.000 đồng / buổi (2 tiếng)

Địa điểm: Hội An U- Café

Từ Tháng 11/2012 đến Tháng 01/2013

      Mời các bạn đăng ký trước để được xếp lớp!

 

 

 

 

 

 

Advertisements